Fluvius - Huur- en isolatiepremie

Cralux logo klein

Belangrijkste voorwaarden

Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest:

 • Die uiterlijk op 31-12-2005 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
 • Of waarvoor de bouwaanvraag uiterlijk op 31-12-2005 werd ingediend

Het gaat om woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner behoort tot een van deze doelgroepen:

 • huurders die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit ('beschermde afnemers')
 • huurders die beleverd worden via Prepaid
 • huurders met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
 • huurders die in schuldbemiddeling zijn (bijvoorbeeld bij het OCMW of CAW)
 • huurders die door het OCMW geholpen worden bij onbetaalde energiefacturen
 • huurders voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 • huurders met een huishouden met een beperkt inkomen (zie details op de website van de Vlaamse overheid)
 • huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een wettelijk bepaalde maximale huurprijs (zie details op de website de Vlaamse overheid).

Komen niet in aanmerking: 

 • huurwoningen van woonmaatschappijen
 • huurders die direct of indirect eigenaar of mede-eigenaar zijn van de woning en huurders die de woning huren van een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad
 • sinds 1 juli 2022: woningen verhuurd via een sociaal verhuurkantoor; deze verhuurders hebben wel recht op de hoogste Mijn Verbouwpremie.

In ruil voor de premie wordt van de verhuurder verwacht dat de huurprijs niet stijgt en dat hij het huurcontract niet voortijdig opzegt. 

Als de promotorpremie niet voldoende is om de kosten van het isolatieproject te dekken, zal de verhuurder het resterende bedrag voor de uitvoering van de werken betalen.

Deze werken komen in aanmerking:

Meer details over de algemene en technische voorwaarden voor de huur- en isolatiepremie vindt u in de informatiefiche op de website van Fluvius.

Cralux logo klein

Aanvraagprocedure

Neem contact op met een projectpromotor in de buurt indien je geïnteresseerde huurder of verhuurder bent. 

De projectpromotor zal dan contact op nemen met huurder en verhuurder. Als beide partijen akkoord gaan, worden er afspraken gemaakt over financiering en uitvoering van de werken. 

Na de goedkeuring zal de projectpromotor aan de slag gaan om de werken uit te voeren. Meestal beschikken deze projectpromotoren over een erkenning om isolatiewerken uit te voeren en zijn ze sociale-economiebedrijven. De projectpromotor is ook in de mogelijkheid om een aannemer in te schakelen. Het is niet toegestaan dat de huurder of verhuurder zelf de werken uitvoeren. 

 • Uitvoering van de werken.
 • De projectpromotor dient een verslag in bij Fluvius.
 • De projectpromotor ontvangt de premie van Fluvius

Cralux logo klein

Premiebedrag

Voor eigenaars die een woning, appartement of wooneenheid verhuren aan een kwetsbaar gezin, bedragen de premies:

De premie kan nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor isolatiematerialen, hoogrendementsglas en plaatsing, inclusief btw, voor facturen die niet ouder zijn dan een jaar op het moment dat de premie wordt aangevraagd.

De projectpromotor ontvangt een forfaitaire premie voor zijn deelname aan het project:

 • Voor woningen geldt een vergoeding van 200 euro exclusief btw voor elke uitgevoerde taak
 • voor appartementsgebouwen: 200 euro exclusief btw per uitgevoerd werk voor de eerste 5 wooneenheden en 50 euro exclusief btw per wooneenheid en per uitgevoerd werk vanaf de zesde wooneenheid, met een maximum van 2.500 euro per appartementsgebouw.

Deze taken kunnen ook worden meegenomen in de BENO-pass, waardoor u in aanmerking komt voor een totaalrenovatiebonus. Ze kunnen echter niet worden meegenomen in andere Fluvius-premies.

Cralux logo klein

Wie kan de premie aanvragen?

Huurder

Cralux logo klein

Wanneer is deze premie relevant?

Bij het bouwen of verbouwen van een woning

Wij maken gebruik van cookies

We maken gebruik van cookies om websiteprestaties te meten, sociale netwerkfuncties te bieden en advertenties te personaliseren. Zie onze privacy policy voor details.