Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - Mijn VerbouwLening

Cralux logo klein

Belangrijkste voorwaarden

Voor wie: 


Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie.
De eigenaar van de woning die woonachtig is op het moment van de aanvraag (of binnen de 36 maanden) kan deze premie aanvragen. Als deze persoon eigenaar werd door een schenking of erfenis moet deze er niet woonachtig zijn.

Mijn VerbouwLening kan gecombineerd worden met een lopende hypothecaire lening, onder voorwaarde dat er voldoende terugbetalingscapaciteit is. Het Energiehuis voert hier een analyse voor uit.

De inkomensgrenzen (voor aanvragen in 2023) bedragen:

 • alleenstaanden: maximaal inkomen van 51.840 euro
 • alleenstaanden met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.060 euro; dit bedrag wordt met 4.160 euro verhoogd per persoon extra ten laste

Het inkomen dat op het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting vermeld staat is hier van toepassing.Verhuurders via een sociaal verhuurkantoor

Inkomensgrenzen zijn hier niet van toepassing.

Voor de verhuur van de woning moet men een geschreven huurbelofte met het sociaal verhuurkantoor hebben. Op het moment van de aanvraag moet er nog geen echte huurovereenkomst zijn.


Particuliere eigenaar-verhuurders

Inkomensgrenzen zijn hier niet van toepassing.

De maximale huurprijs is beperkt tot 900 euro per maand (in sommige gemeenten 1.000 euro). Het gemiddelde van de vork van de huurschatter bepaalt de maximale huurprijs. Deze wordt na de uitgevoerde renovatiewerken vastgelegd en moet samen met de maandelijkse korting uitdrukkelijk vermeld worden in de huurovereenkomst.

Gedurende een periode van 9 jaar moet er een maandelijkse korting gegeven worden op de huurprijs. Deze bedraagt: 20 euro (bij leningen tot 15.000 euro), 40 euro (bij leningen tot 30.000 euro), 60 euro (bij leningen tot 45.000 euro) of 80 euro (bij leningen tot 60.000 euro).


Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

Sinds 1 september 2022 kunt u geen Energielening+ meer afsluiten bij het Energiehuis als u een woning of appartement in volle eigendom heeft verkregen door een schenking of erfenis. U kunt wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024) als u behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook als u niet in deze woning gaat wonen). U kunt wel nog een energielening+ bij het Energiehuis afsluiten als uw schenking of erfenis voor 1 september 2022 plaatsvond.


Niet-commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijvoorbeeld vzw’s):

 • voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben en die ze zelf gebruiken
 • voor woningen die worden verhuurd via een SVK
 • voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (particuliere verhuur)Verenigingen van mede-eigenaars (VME)

Een VME kan Mijn VerbouwLening aanvragen met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw, aangevuld met 25.000 euro per appartement. Binnenkort zal een VME ook een kredietverzekering moeten afsluiten om een Mijn VerbouwLening te kunnen bekomen.

Voor wie niet: 

 • Iedereen die een voordelig renovatiekrediet (rentesubsidie) of een energielening+ heeft afgesloten.
 • Personen die vanaf 1 januari 2023 een woning/appartement aankopen met een slechte energieprestatie (EPC-label E of F), of hiervoor vanaf 1 januari 2023 het hoofdkrediet aanvragen bij de bank. Het voordelig renovatiekrediet (rentesubsidies) kan door hen wel afgesloten worden bij een kredietinstelling.
 • Gezinnen met uitsluitend nachttarief zijn geen aparte categorie binnen de doelgroep van de Mijn VerbouwLening. Als aan de overige voorwaarden (o.a. inkomen) is voldaan kan er wel beroep gedaan worden op de Mijn VerbouwLening.
 • Als er geen lening verstrekt mag worden, dan kan het Energiehuis ook geen Mijn VerbouwLening toekennen. De centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) geeft dit aan.


Voor welke gebouwen?


Om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwLening, moet uw woning/ appartement voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • De woning/appartement is gelegen in het Vlaams Gewest en is minstens 15 jaar oud op de aanvraagdatum van de lening.

Uitzondering: als men wil investeren in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler of zonnepanelen en hiervoor een Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd volstaat het dat:

 • De woning of het gebouw voor 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet.
 • De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden verleend werd, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte ingediend werd binnen de decretaal voorziene termijn.

Voor welke werken?

Mijn VerbouwLening kan aangevraagd worden voor alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie. Er is een maximaal ontleenbedrag per categorie voorzien:

 • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • renovatie van ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk, beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)
 • elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro + btw)
 • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw)
 • zonnepanelen (beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw); de panelen moeten voldoen aan de voorwaarden van de premie voor zonnepanelen van Fluvius
 • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor verhuur via een sociaal verhuurkantoor en voor de laagste inkomenscategorie uit de MIjn Verbouwpremie; beperkt tot bedrag op de factuur, inclusief btw; aan te vragen tot 30 juni 2026).

Afbraak en heropbouw vallen niet onder de categorieën van werken die vallen onder Mijn VerbouwPremie, en ze vallen ook niet onder de Mijn VerbouwLening.

Bekijk de website van de Vlaamse overheid voor meer informatie over de voorwaarden van de Mijn Verbouwlening of neem contact op met het Energiehuis in uw buurt.

Cralux logo klein

Aanvraagprocedure

Het aanvragen van Mijn VerbouwLening kan:

 • nog tot eind 2026 (tot eind 2024 in geval van erfenis/schenking)
 • via het Energiehuis voor uw gemeente;

Voor begeleiding tijdens het renovatieproces (advies, vergelijking van offertes, aanvraag van premies, financiering van uw project...) kan u ook bij het Energiehuis terecht.


Er kan slechts één Mijn VerbouwLening tegelijkertijd op een onroerend goed worden gebruikt, en het onroerend goed kan maximaal zes afzonderlijke schijven bevatten. Dit betekent dat het ontleende bedrag niet meteen volledig moet worden opgenomen; het is beter om het in delen op te splitsen, bijvoorbeeld door het dak te renoveren en vervolgens zonnepanelen te installeren. De lening moet binnen 36 maanden na de ondertekening van de overeenkomst worden opgenomen.

Een nieuwe verbouwlening kan worden toegekend voor hetzelfde onroerend goed, maar alleen als de eerste volledig is terugbetaald. Het is niet toegestaan om afbetaalde sommen terug te nemen; de totale hoeveelheid opname schijven kan niet meer dan 60.000 euro bedragen.

Offertes worden gebruikt voor het aanvragen van een lening en facturen voor het uitbetalen ervan. De facturen moeten niet ouder zijn dan de datum waarop u Mijn VerbouwLening heeft aangevraagd.

De tijd die nodig is om een Mijn VerbouwLening goed te keuren, verschilt van Energiehuis tot Energiehuis. Het is raadzaam om dit na te vragen bij uw energiehuis.

De uitbetaling van de ontleende schijven vindt plaats op rekening van de ontlener. Daarmee kan de ontlener zijn facturen betalen.

Het Energiehuis waar u de lening afsluit, zal in uw naam en voor uw rekening Mijn VerbouwPremie, evenals de premie voor zonnepanelen, aanvragen en u vervolgens toewijzen als u naast Mijn VerbouwLening ook naar aanmerking komt voor Mijn VerbouwPremie. Het Energiehuis zal vervolgens de premie die is ontvangen, aftrekken van het nog terug te betalen bedrag van de lening. Zo wordt Mijn VerbouwPremie gebruikt om de Mijn VerbouwLening vroegtijdig terug te betalen.

Cralux logo klein

Premiebedrag

Gebaseerd op uw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit zal het Energiehuis moeten nagaan wat voor u haalbaar is wat betreft het leningsbedrag en de looptijd.

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen:

 • voor een bedrag van minimaal 1.250 euro tot maximaal 60.000 euro
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.

De rentevoet van Mijn Verbouwlening is momenteel 2,25%. Dit resulteert in een korting van 3% op de wettelijke rentevoet.

In januari maakt de algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën de wettelijke rentevoet die tijdens het lopende kalenderjaar van toepassing is, bekend in het Belgisch Staatsblad. Na publicatie in het staatsblad wordt de aangepaste rentevoet vanaf dan van toepassing op alle aanvragen van Mijn VerbouwLening.

Voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening rekent het Energiehuis geen dossierkosten aan.

Cralux logo klein

Wie kan de premie aanvragen?

 • Eigenaar (die woning bewoont)
 • Eigenaar (die woning verhuurt)
 • Andere (ondernemingen, verenigingen ...)

Cralux logo klein

Wanneer is deze premie relevant?

Categorie: een woning bouwen of verbouwen.

Werken:

 • Andere werken verwarming
 • Dakisolatie / zoldervloerisolatie
 • Dakstructuur
 • Funderingen
 • Isolerend glas
 • Lenen voor verbouwing
 • Muurisolatie
 • Passiefhuis
 • Ramen en buitendeuren
 • Sanitair warm water
 • Sanitaire toestellen
 • Vloeren en trappen
 • Vloerisolatie / kelderisolatie
 • Warmtepomp
 • Warmtepompboiler
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen

Wij maken gebruik van cookies

We maken gebruik van cookies om websiteprestaties te meten, sociale netwerkfuncties te bieden en advertenties te personaliseren. Zie onze privacy policy voor details.