Mijn VerbouwPremie (MVP)

Cralux logo klein

Belangrijkste voorwaarden

Algemeen

De financiële steun die iemand kan aanvragen voor een investering in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of niet-woongebouw, zoals een bedrijfspand of kantoorgebouw, hangt af van de doelgroep waartoe hij of zij behoort. Financiële steun kan aangevraagd worden voor:

Voor wie?

U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor de woning of de privatieve delen van het appartement die u op de aanvraagdatum als hoofdverblijfplaats bewoont volgens het bevolkingsregister en waarvan u eigenaar bent (zie rubriek ‘eigenaar-bewoner’ hieronder). U kunt Mijn VerbouwPremie ook aanvragen voor andere woningen, appartementen, appartementsgebouwen en gebouwen zonder woonfunctie. De woning of het gebouw moet zich bevinden in het Vlaamse gewest om in aanmerking te komen.

Het is alleen mogelijk om premies te ontvangen voor energie-efficiënte investeringen zoals dakisolatie, (buiten)muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepompen, zonneboilers en warmtepompboilers wanneer u investeert in een gebouw waar u niet woont of waarvan u niet eigenaar van bent. Meer informatie is te vinden in de rubriek 'niet-eigenaar-bewoner' hieronder. Dezelfde regels gelden voor verhuur van het gebouw op de private huurmarkt (zie rubriek ‘niet-eigenaar-bewoner’ hieronder).

Er gelden specifieke voorwaarden voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Indien u de woning of het appartement verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK)? Dan heeft u recht op de hoogste premie voor isolatie- en renovatiewerken, zoals vermeld in de rubriek ‘verhuurder SVK’ hieronder. De sociale woningen die in hun bezit zijn, kunnen niet worden gebruikt door sociale huisvestingsmaatschappijen of woonmaatschappijen.

Eigenaar-bewoner

Mijn VerbouwPremie kan aangevraagd worden voor de woning of het appartement dat u op de aanvraagdatum zelf als hoofdverblijfplaats bewoont, volgens het bevolkingsregister en waarvan u eigenaar bent. Hiermee wordt bedoeld: volledige eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht op opstal of mede-eigendom.

In dit geval zullen uw gezinssamenstelling en het inkomen van uw gezin op het moment van de premieaanvraag (gebaseerd op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het moment van de premieaanvraag) bepalen voor welke banen u een premie kunt aanvragen en welke premie u kunt ontvangen. Kijk op mijnverbouwpremie.be voor alle informatie over de inkomensgrenzen.

Verhuurder aan SVK (sociaal verhuurkantoor)

U komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, ongeacht uw inkomen, als u een woning of appartement huurt via een sociaal verhuurkantoor.

Niet-eigenaar-bewoner

U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor een woning, appartement of zelfs een niet-residentieel gebouw wat u niet zelf bewoont, maar waarin u investeert. Dit geldt ook wanneer u geen eigenaar bent van dit gebouw.  Huurders komen ook in aanmerking.

Bovendien kunnen rechtspersonen, inclusief VME’s, een premie aanvragen voor ieder type gebouw voor investeringen in energie-efficiënte technologieën, zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepompen, zonneboilers en warmtepompboilers. De premiehoogte in dit geval hangt niet af van het gezinsinkomen of de samenstelling van het gezin.

Voor welke werken?

Volgende categorieën komen in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie. 

 • dak: isolatie en renovatie (bijkomende premie voor verwijderen asbest mogelijk)
 • buitenmuur: isolatie en renovatie (bijkomende premie voor verwijderen asbest mogelijk)
 • vloer: isolatie en renovatie
 • ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
 • binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap
 • elektriciteit en sanitair
 • hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler
 • Gascondensatieketel

De facturen die u bij de aanvraag moet voegen, mogen niet ouder zijn dan twee jaar, of 24 maanden, op de aanvraagdatum van de premie. U kon van 1 oktober tot 31 december 2022 premies aanvragen voor facturen die ten minste twee jaar en drie maanden oud zijn op de aanvraagdatum. Dit geldt voor zowel tussentijdse facturen als eindfacturen.

Voor welke woningen/ gebouwen?

Het gebouw waarvoor u een aanvraag indient op Mijn VerbouwPremie moet minstens 15 jaar oud zijn.

Wanneer u wilt investeren in hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp, warmptepompboiler,..) moet het pand minstens 5 jaar vergund. Indien van toepassing, moet ook de EPB-aangifte tijdig ingediend zijn. 

U kunt de premie aanvragen voor:

 • de renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest
 • de realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die omgebouwd wordt tot woning.)

Indien u een gebouw volledig sloopt en heropbouwt, komt dit niet in aanmerking voor deze premie. Voor afbraak & wederopbouw geldt meestal een verlaagd btw-tarief van 6%. Onder bepaalde voorwaarden kunnen particulieren die niet in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief in het Vlaamse gewest een premie voor sloop en heropbouw aanvragen.

Bekijk meer details over de nieuwe Mijn VerbouwPremie op de website van de Vlaamse overheid.

Cralux logo klein

Aanvraagprocedure

Sinds 1 oktober 2022 kunt u Mijn VerbouwPremie via het digitale loket aanvragen. Het is niet mogelijk om Mijn VerbouwPremie op papier aan te vragen. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure, bezoek de webpagina ‘Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan?’ Indien u graag geholpen wordt bij uw aanvraag, kunt u contact opnemen met het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis in uw regio.

U kunt iedere categorie van werken apart aanvragen of meerdere categorieën tegelijk aanvragen voor eenzelfde gebouw.

De behandeling van uw aanvraag duurt acht maanden en de premie wordt uitbetaald na uiterlijk twaalf maanden.

De behandeling van uw aanvraag zal hoogstens acht maanden duren. U kunt uw aanvraag steeds volgen via het online loket.

De facturen die u bij de aanvraag moet voegen, mogen niet ouder zijn dan twee jaar, of 24 maanden, op de aanvraagdatum van de premie. Dit is ook van toepassing voor tussentijdse en voorschotfacturen.

Mijn VerbouwPremie kan aangevraagd worden voor facturen waarvoor u nog geen energiepremie van Fluvius, renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen of delen van deze facturen hebt ontvangen.

Voor werken in een appartementsgebouw geldt een specifieke aanvraagprocedure.

Cralux logo klein

Premiebedrag

Benieuwd naar welke premies u kunt aanvragen & op welk premiebedrag u vandaag recht heeft? Consulteer de simulator van Mijn VerbouwPremie. De simulator houdt rekening met verschillende factoren, waaronder het gezamenlijke inkomen, de ouderdom van de woning, of u eigenaar of bewoner bent en de verschillende banen die u van plan bent uit te voeren.


De premiebedragen zijn onder andere ook afhankelijk van de oppervlakte van het dak dat u laat isoleren, het aantal ramen en deuren met hoogrendementsglas die u laat plaatsen en de oppervlakte van uw gevel die u laat isoleren.

Cralux logo klein

Wie kan de premie aanvragen?

 • Eigenaar (die woning niet bewoont of verhuurt)
 • Eigenaar (die woning bewoont)
 • Andere (ondernemingen, verenigingen ...)
 • Eigenaar (die woning verhuurt)

Cralux logo klein

Wanneer is deze premie relevant?

Bij het bouwen of verbouwen van een woning

 • Andere werken dak
 • Andere werken verwarming
 • Asbest verwijderen
 • Centrale verwarming
 • Dakisolatie / zoldervloerisolatie
 • Dakstructuur
 • Elektrische installatie
 • Funderingen
 • Gevels/muren
 • Isolerend glas
 • Muurisolatie
 • Ramen en buitendeuren
 • Regenwater, afvalwater
 • Sanitair warm water
 • Sanitaire toestellen
 • Schoorsteen
 • Vloeren en trappen
 • Vloerisolatie / kelderisolatie
 • Vochtbestrijding
 • Warmtepomp
 • Warmtepompboiler
 • Waterafvoer, riolering
 • Zonneboiler

Wij maken gebruik van cookies

We maken gebruik van cookies om websiteprestaties te meten, sociale netwerkfuncties te bieden en advertenties te personaliseren. Zie onze privacy policy voor details.