Blog
In welke provincies heb je de laagste EPC-waardes?

In welke provincies heb je de laagste EPC-waardes?

Volgens recente bevindingen van Immoweb, blijkt dat 28,2% van de Belgische huizen en appartementen die het voorbije jaar op de markt kwamen, een EPC-waarde hadden die onder de E-grens ligt. Deze bevindingen tonen significante regionale variaties aan: in Vlaanderen bevindt 25,1% van de huizen zich onder deze grens, in Wallonië is dit 30,2%, en in Brussel maar liefst 40,3%.

Gratis plaatsbezoek?

Neem contact op

Welke provincie scoort het best?

Volgens recente bevindingen van Immoweb, blijkt dat 28,2% van de Belgische huizen en appartementen die het voorbije jaar op de markt kwamen, een EPC-waarde hadden die onder de E-grens ligt. Deze bevindingen tonen significante regionale variaties aan: in Vlaanderen bevindt 25,1% van de huizen zich onder deze grens, in Wallonië is dit 30,2%, en in Brussel maar liefst 40,3%.

In welke provincies heb je de laagste EPC-waardes?

De provinciale analyse onthult dat Brussel het hoogste percentage huizen met een lage EPC-waarde heeft (40,3%), gevolgd door Henegouwen (34,2%) en Namen (31,9%). Aan de andere kant van het spectrum vinden we Waals-Brabant (19,9%), Antwerpen (20,2%) en West-Vlaanderen (25,1%) met de minste woningen onder de E-norm.

Het is belangrijk op te merken dat er geen uniforme definitie is voor een 'lage' EPC-waarde. Immoweb heeft daarom deze cijfers samengesteld op basis van de EPC-indelingen van de verschillende regio's, waarbij woningen die binnen de twee laagste prestatiecategorieën vallen als 'laag' worden geclassificeerd. Dit betekent dat in Brussel en Wallonië huizen met een F- of G-score zijn meegenomen, terwijl in Vlaanderen dit E- of F-woningen betreft.

Brussel

Deze normen laten zien dat vastgoed in Brussel het minst energiezuinig is. De vergelijking tussen de regio's is echter complex vanwege de verschillende EPC-labels die worden gehanteerd. Een meer consistente schaal voor energie-efficiëntie zou voor duidelijkheid kunnen zorgen.

De eerste poging tot het vergelijken van de gewesten op basis van hun eigen schalen was uitdagend, vooral omdat de methoden en schalen aanzienlijk verschillen. Bijvoorbeeld, een energiewaarde van 275 kWh/m²/jaar wordt in Brussel als F geclassificeerd, terwijl dit in Wallonië en Vlaanderen respectievelijk een F- en E-label krijgt.

Immoweb heeft geprobeerd dit te standaardiseren door een uniforme schaal te ontwikkelen, gebaseerd op de strengste Brusselse normen. Met deze nieuwe schaal zou het nationale gemiddelde van woningen met een lage EPC-score stijgen naar 50,5%, in plaats van de eerder genoemde 28,2%.

In de grootste steden van België zijn de percentages van huizen met een lage EPC-score aanzienlijk hoger wanneer deze gestandaardiseerde definitie wordt toegepast. Zo vindt men in Antwerpen 32,3%, in Gent 36,7%, in Luik 55,4% en in Charleroi zelfs 68,7%.

Interessant is dat het aantal woningen met een lage EPC-waarde in Brussel sinds 2021 met 42% is gestegen. Deze trend is deels toe te schrijven aan enerzijds de toename van het aantal EPC-ratings op Immoweb, en anderzijds aan de neiging van huiseigenaren om hun eigendommen te verkopen in plaats van te renoveren.

Deze verschuivingen in de markt worden verder onderzocht in een opvolgstudie van Immoweb, gericht op de impact van energiewaarden op vastgoedprijzen.


Kom je graag te weten hoe jij de EPC-waarde van jouw woning kan verbeteren?

Gratis plaatsbezoek? Neem contact op!

Wij maken gebruik van cookies

We maken gebruik van cookies om websiteprestaties te meten, sociale netwerkfuncties te bieden en advertenties te personaliseren. Zie onze privacy policy voor details.